Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is de geschatte waarde van een onroerende zaak op 1 januari van het vorige jaar. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor het berekenen van een aantal belastingen en heffingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), de waterschapsbelasting en de erfbelasting. De WOZ-waarde wordt bepaald door een taxateur. De taxateur kijkt naar een aantal factoren, zoals de…