Checklist

Om in aanmerking te kunnen komen voor een huurwoning, moeten wij een toetsing uitvoeren. Hiervoor hebben wij een aantal documenten van je nodig. Hieronder vind je een opsomming van de documenten.

Wil je weten aan welke criteria je moet voldoen om een woning via ons te kunnen huren? Klik hier voor deze informatie.

Toetsingsstukken

Voor iedere kandidaat geldt:

volledig online ingevulde inschrijving

kopie geldig paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs)

kopie bankpas

verhuurdersverklaring indien je een woning huurt

hypotheekhoudersverklaring van de bank, indien je in het bezit bent van een koopwoning

kopie laatste jaaropgave over hoogte hypotheek

kopie (concept) verkoopakte indien je jouw woning hebt verkocht

uittreksel gemeentelijke basisadministratie indien de makelaar hier specifiek om vraagt

bij relatiebreuk: voorlopige opgestelde voorzieningen of echtscheidingsconvenant

indien van toepassing: een verblijfsdocument

Loondienst

Werk je in loondienst, dan hebben wij ook de volgende stukken van je nodig:

de drie meest recente loonstroken

bankafschriften van de laatste drie salarisstortingen

recente werkgeversverklaring (niet ouder dan drie maanden)

bij een nieuwe baan: arbeidsovereenkomst

jaaropgave (meest recente)

UWV verklaring waarin het arbeidsverleden en loongegevens staan (indien de makelaar hier specifiek om vraagt)

Pensioen

Bent u met pensioen, dan ontvangen wij graag ook de volgende stukken:

jaaropgave AOW en/of pensioen

kopie bankafschrift met de laatste 2 bijschrijvingen AOW en/of pensioen

Ondernemer

Ben je zelfstandig ondernemer, dan hebben we ook de volgende stukken van je nodig:

uittreksel KvK

jaarrekening, winst- en verliesrekening en balans (de twee meest recente)

een gewaarmerkte accountantsverklaring

aanslag inkomstenbelasting van afgelopen jaar

Wij toetsen bovengenoemde stukken nauwkeurig en voeren daarnaast een creditcheck op het betalingsverleden uit. Bovendien is het mogelijk dat de makelaar je vraagt aanvullende gegevens te uploaden om een goede toetsing te kunnen uitvoeren.