FAQ

Heb je een vraag? De meest gestelde vragen behandelen wij hier.

Algemene vragen

Op het moment dat wij een geschikte kandidaat hebben gevonden zetten wij de woning ´in optie´. Dit houdt in dat de woning gereserveerd staat voor een kandidaat. Indien de kandidaat na bezichtiging van de woning aangeeft niet te willen huren, gaan wij kijken naar andere inschrijvingen voor deze woning. Het heeft dus altijd zin om in te schrijven! Indien de kandidaat de woning wil huren, blijft de woning ´in optie´ staan totdat het huurcontract is getekend.

Dit verschilt per woning. De meeste woningen dienen voor minimaal één jaar gehuurd te worden, bij sommige woningen is deze periode minimaal twee jaar. Vraag aan de verhuurmakelaar wat de minimale huurperiode is voor de woning die je op het oog hebt.

Nee helaas, urgentie is bij ons niet mogelijk. Alle bij ons ingeschreven woningzoekenden maken evenveel kans om in aanmerking te komen voor de beschikbare woningen.

Het is altijd vervelend om te horen dat je niet in aanmerking komt voor een woning. Er kunnen diverse redenen zijn voor een afwijzing. Graag leggen wij onze werkwijze aan je uit, zodat je de afwijzing wellicht beter kunt begrijpen.

Wij werken voor opdrachtgevers die graag zekerheid willen hebben over het feit dat een huurder de huur netjes en op tijd voldoet. Om dit te waarborgen hebben zij richtlijnen opgesteld waar wij (kandidaat)huurders secuur op toetsen. Ons doel is om een goede match te vinden tussen de woning en de kandidaat.

Elke opdrachtgever hanteert zijn eigen richtlijnen. De situatie verschilt dus per woning. Vaak staan de basisrichtlijnen vermeld bij de advertentie van de aangeboden woning.
Over het algemeen zijn de richtlijnen als volgt:

– Het bruto maandinkomen dient 3,5/4 maal de kale huur van de woning te bedragen
– Het inkomen van een eventuele partner mag voor de helft meegeteld worden
– Uitzendcontracten met fase A mogen wij niet meetellen in het inkomen
– Er moet sprake zijn van minimaal een jaar contract
– Een slecht betalingsverleden kan een reden zijn voor afwijzing
– Personen onder bewind mogen wij helaas geen woning aanbieden
– Garantstelling door derden is niet toegestaan
– Ben je ondernemer? Dan moet je de laatste 2 jaarcijfers kunnen overhandigen

Wij zijn ons er van bewust dat het bovenstaande inhoudt dat wij niet iedere woningzoekende kunnen helpen. Indien je persoonlijke situatie verandert, zullen wij dit altijd opnieuw bekijken en nagaan of wij wellicht alsnog iets voor je kunnen betekenen. Krijg je dus een hoger salaris of een ander contract? Pas deze gegevens dan aan in je persoonlijke klantdossier en twijfel niet om ons nogmaals te benaderen!

Dat is vervelend, want wij houden een woning langere tijd voor je in optie en andere kandidaten krijgen dan niet de mogelijkheid te reageren op deze woning. Ook hebben wij dan al veel werk voor je verricht.

Indien je na (mondeling) akkoord de verhuring alsnog annuleert, zijn wij daarom genoodzaakt onze onkosten in rekening te brengen ter hoogte van (maximaal) een maand huur.

Contract wijzigen

Je kunt medehuurderschap aanvragen indien je nog niet op het huurcontract staat. Als medehuurder heb je dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Wij stellen de voorwaarde dat je een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. Een logé of onderhuurder kunnen bijvoorbeeld geen medehuurder worden.

-Je bent wettelijk gezien medehuurder indien je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan met de huurder, zolang je in dezelfde woning woont. Je echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner moet wel bij ons worden aangemeld.

Indien je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • De naam van de echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner
 • Handtekening van de echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner
 • Handtekening van de huurder
 • Een kopie van de trouwakte/registratieakte

 

-Woon je samen? Dan kun je medehuurderschap aanvragen.

Hiervoor hanteren wij de volgende regels:

 • Je staat minstens 2 jaar samen op het adres bij de gemeente ingeschreven
 • Je bent allebei in staat om (alleen) de financiële verplichtingen te dragen

Wij hebben de volgende gegevens van je nodig:

 • De naam van je partner
 • De ingangsdatum van het medehuurderschap
 • De handtekening van de huurder
 • De handtekening van de partner

Na ontvangst van de volledige aanvraag via ‘Aanvraag contractwijziging‘ krijg je van ons bericht waarin staat of de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen.

Aan deze administratieve wijziging zijn kosten verbonden. Wij zijn genoodzaakt om voor de wijziging € 151,25 in rekening te brengen.

Allereerst condoleren wij je met je verlies.

Wettelijk ben je automatisch enige huurder wanneer je getrouwd bent, geregistreerd partnerschap hebt of wanneer je als (mede)huurder op het huurcontract staat. Je kunt ons via de e-mail of in een brief laten weten dat je partner is overleden. Vergeet deze brief niet te ondertekenen en voeg hier de overlijdensakte aan toe.

Let op! Sta je wel als gehuwde partner op de overlijdensakte, maar ben je bij ons niet bekend als huurder, doe er dan een recent uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) van jezelf bij.

Je bent niet automatisch de enige huurder indien je niet bij ons bekend bent als huurder en ook niet als partner op de overlijdensakte stond. In dit geval is het aanvragen van huurderschap noodzakelijk.

Als je aanvraag tot huurderschap niet wordt goedgekeurd, wordt het huurcontract beëindigd en spreken we samen de einddatum van het huurcontract af.

Het verzoek om het contract te wijzigen zal vanuit beide huurders dienen te komen via ‘Aanvraag contractwijziging‘.

Echtscheiding

Indien je gaat scheiden en een van beiden in de woning blijft wonen, dien je ons hierover te informeren. Wij zullen de gegevens van de persoon die de woning blijft huren opvragen om opnieuw te kunnen bepalen of diegene de huurlasten alleen kan dragen. Hiervoor hebben wij nodig:

 • Laatste 3 loonstroken
 • Werkgeversverklaring
 • Een recent uittreksel van de uitschrijving Basis Registratie Personen (BRP) van de medehuurder die weg gaat
 • Een kopie van het echtscheidingsconvenant en de inschrijving van de echtscheiding bij de burgerlijke stand

Na ontvangst van deze documenten, zullen wij de aanvraag in behandeling nemen en je hierover informeren.

Beëindigen samenwonen

Als je besluit om uit elkaar te gaan en één van beiden blijft in de woning wonen, dien je ons hierover te informeren.

Wij zullen de gegevens van de persoon die de woning blijft huren opvragen om opnieuw te kunnen bepalen of diegene de huurlasten alleen kan dragen. Hiervoor hebben wij nodig:

 • Laatste 3 loonstroken
 • Werkgeversverklaring
 • Een recent uittreksel van de uitschrijving Basis Registratie Personen (BRP) van de medehuurder die weg gaat

Het wijzigen van het contract brengt administratie kosten met zich mee. Wij zijn genoodzaakt om €151,25 in rekening te brengen.

Onderhoud

Is er iets kapot in je woning of in het gebouw waar je woont? Je kunt je reparatieverzoek bij ons melden via ‘Reparatieverzoek indienen‘.

Wil je weten of je zelf de reparatie moet uitvoeren of dat je een reparatieverzoek hiervoor moet indienen? Kijk dan in de onderhoudswijzer.

Huur opzeggen

Indien je de huur van de huidige huurwoning wilt opzeggen kan dat per de 1e van de maand. De opzegtermijn is 1 kalendermaand. Let er hierbij wel op, dat de minimale huurperiode verlopen dient te zijn. Hoe lang deze minimale huurperiode precies is, staat in de huurovereenkomst. Deze periode is meestal één jaar.

Voorbeeld: is je contract ingegaan op 1 april? Dan dient je opzegging voor 1 maart ondertekend bij ons binnen te zijn. Je laatste huurdag is dan 31 maart.

Je huur opzeggen doe je via onze website mijnnmgwoning.nl

Overname is in principe niet mogelijk. De woning dient opgeleverd te worden conform de tijdens de voorinspectie gemaakte afspraken.

 

Hier is één uitzondering op mogelijk. Indien er op het moment van de voorinspectie al een nieuwe opvolgende huurde bekend is, kun je met deze opvolgende huurder eventuele overnames bespreken. Voorwaarde is dat de technisch opzichter de overnames goed moet keuren. Indien met de opvolgende huurder geen overeenstemming kan worden bereikt met betrekking tot de overname van goederen, moeten alle jouw toebehorende goederen voor het einde van de huurperiode worden verwijderd uit de woning.

Indien er nog vragen zijn met betrekking tot overnames, kun je dit altijd bespreken met onze technisch opzichter tijdens de voorinspectie.

Helaas is het niet mogelijk om kandidaten aan te dragen. In het geval je iemand weet die interesse heeft in de huurwoning die je achterlaat, kan deze persoon zich bij ons inschrijven als woningzoekende. Dit kan via onze website. Met een eigen account kan men zich inschrijven voor de specifieke woning als deze online is gekomen. Let op: de kandidaat zal gewoon meegaan in de selectieprocedure met andere kandidaten voor de woning. Maak dus geen afspraken met deze kandidaat. Het kan zomaar zijn dat uit onze lotingsprocedure een andere kandidaat voor de woning wordt geselecteerd.

Huurverhoging

Jaarlijks wordt de huurprijs verhoogd, meestal per 1 juli van ieder jaar. De hoogte van de huurprijsverhoging is afhankelijk van een aantal zaken waaronder de afspraken in de huurovereenkomst en de algemene huurwetgeving.

Meer weten over de jaarlijkse huurverhoging? Kijk op onze website www.mijnnmgwoning.nl en zoek op huurverhoging.

Een IBRI-verklaring is een verklaring van de Belastingdienst welke zij aan je kunnen verstrekken. Op deze verklaring staat je inkomen over het opgevraagde jaar vermeld. Je kunt deze verklaring opvragen bij de Belastingdienst.

Meer weten over huren bij NMG

Op onze website www.mijnnmgwoning.nl vind je meer informatie over huren bij NMG.

Op mijnnmgwoning.nl kun je inloggen op het huurdersportaal Mijn NMG.